TEKSAN markası olarak, 1955 yılından bu yana su sayacı sektöründe hizmet vermekteyiz. Sektöründe pek çok ilke imza atan kurumumuz aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerli su sayacı üreticisidir. Dünyadaki çalkantıların ve ekonomik buhranın yoğun olarak hissedildiği 60'lı yıllarda, su sayaçlarında yerli üretime geçerek milli sanayi ve ekonomiye destek veren, ayrıca yasal mevzuat ile de Türkiye'de ölçüm sistemlerinin bilimsel temeline katkıda bulunan TEKSAN; o günlerden bu güne kadar yine pek çok konuda yerli piyasayı ilklerle buluşturmuştur.
Geçmişten gelen bilgi birikimi ve deneyimini, çağın teknolojik olanaklarıyla birleştirerek, su ve ısı sayacı üreten firmamız, bugün İstanbul Çekmeköy'de bulunan fabrikasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fabrikamızda; TSE Belgesi, Avrupa Birliği teknik şartnamelerine uyum, ISO IEC 17025 Laboratuar Akreditasyon Yeterliliği, ISO 4064, MID 2004/22EC direktifi, OIML R49 ve EN 14154 belgelerine sahip ve bu kalite standartlarına uyumlu üretim yapmaktayız. Yüksek kalite anlayışıyla birlikte, ar-ge çalışmalarımızla da dünyada ölçüm sistemleri teknolojisini yakından takip etmekte ve bu bakış açısıyla sürekli olarak ürün gamımızı zenginleştirme çalışmaları yapmaktayız.

'Başarının yolu, insandan geçer...' felsefesiyle bulunduğu coğrafyanın ve sosyal yaşamın getirdiği sorumluklara büyük bir hassasiyetle yaklaşan firmamız, TS-EN, ISO 14001, Çevre Yönetim Sertifikası ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri ile de bu sorumluluklarını taahhüt altına almaktadır.

Teksan markası olarak ana hedefimiz, yılların birikimini teknolojik gelişmelerle harmanlayarak piyasaya sunduğumuz ürünlerimize her geçen gün yenilerini ekleyerek, dünya ölçeğinde ölçüm teknolojileri sektöründe önemli bir yere sahip olmaktır.


Kalite Politikamız

 • Ulusal ve uluslararası metrolojik mevzuatlara bağlı kalmak, bu çerçevede mümkün olan en verimli ve en ekonomik üretimi, yasal gereklilikleri yerine getirerek istenilen zamanda gerçekleştirmek,
 • Satış ve satış sonrası hizmetlerde sürekli iyileştirme sağlayarak, müşteri memnuniyetini artırmak ve en üst seviyede tutmak,
 • Kalite faaliyetlerini günümüz koşullarında takip edebilmek için eğitimler planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak, sistemin ve tüm sistem elemanlarının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

 • Bilgi Güvenliği Politikamız

  TEKSAN olarak amacımız: firmamızın güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak, firmamızın temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak için, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedeflemektir. Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı TEKSAN bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak. Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, Erişebilirlik:Yetkisi olanların gerektiğinde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

  Çevre Politikamız

 • Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Kanuni mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak,
 • Devamlı iyileştirmeye azami özen göstermek,
 • Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, projelerimize katılımlarını sağlamak,
 • İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin; büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak,
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Kalite, İSG&Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Çevreye ve insanlara saygılı olmak, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi velinimetimiz olarak kabul etmektir.

 • Sosyal Sorumluluk Politikamız

 • Fabrikamızda çocuk işçi çalıştırmamak ve bu konuda belirlenmiş yasal mevzuata harfiyen uymak,
 • Bütün çalışanlarımızın kendi hür iradeleriyle, kabiliyet ve performansları doğrultusunda çalışması,
 • Çalışanlarımızı istihdam ederken; fiziksel engel, dil, din, medeni durum, sosyal sınıf gibi ayrımlar yapmamak,
 • Karşılıklı saygı çerçevesinde çalışmaktır.

 • Misyon ve Vizyon

  Misyonumuz; ölçüm sistemleri sektöründe, yüksek kalite anlayışıyla piyasaya ürün ve hizmetlerimizi sunmak ve bunları yaparken de bu değerleri sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz. Bu güne kadar pek çok ilki bünyesinde toplayan kurumumuz, gelecekte de yine bu tavrını sürdürerek konusunda ilk olacak yenilikçi ürünlere ve çalışmalara imza atmayı hedeflemektedir.
  Vizyonumuz; geçmişten getirdiğimiz deneyimi, konusunda yetkinleşmiş çalışanlarımız ve çağın teknolojik olanaklarıyla harmanladığımız ürünlerimiz sayesinde; yurtiçindeki saygın konumumuzu yurtdışı piyasalarına da taşımak ve dünya ölçeğinde aranan bir firma olmaktır.

  Kurumsal

  TEKSAN markası olarak, 1955 yılından bu yana su sayacı sektöründe hizmet vermekteyiz. Sektöründe pek çok ilke imza atan kurumumuz aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerli su sayacı üreticisidir.

  İletişim

  Adres
  Çatalmeşe Mahallesi Reşadiye Caddesi 185. Sokak No:6 34794
  +90 0216 484 40 40
  E-Mail
  info@teksan.com.tr

  Twitter

  E-Bülten

  Güncel haberlerimizi takip etmek için lütfen mail adresinizi yazınız.

  Copyright 2014 TEKSAN - Teknolojik Ölçüm Sistemleri