Başarının yolu, insandan geçer...

TEKSAN olarak biliyoruz ki; sektörde uzun bir geçmişe sahip olmanın anahtarı, çalışanlarımızla beraber ürettiğimiz değerdir.

İnsan kaynakları politikamız; karşılıklı güven ve saygının ön planda tutulduğu, bütün personelimizin gurur duyarak çalıştığı, son teknolojik olanaklar ışığında üreten ve insan kalitesinin en üst seviyede tutulduğu nezih ve profesyonel bir ortam oluşturmaktır.


Temel ilkelerimiz;

  • Firmamızı daha ileriye taşıyabilecek doğru insan kaynağı ile doğru görev noktalarını birleştirmek,
  • Çalışanlarımızın çağın gereklerine uygun olarak mesleki kabiliyetlerini arttırmak için ihtiyaç duyulan etkinlik ve eğitimlere katılmasını sağlamak,
  • Kurumumuzun toplam başarısının, çalışanımızın bireysel başarısına bağlı olduğunun bilincinde bir performans yönetimi politikası izlemek,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve birikimlerinden faydalanmak amaçlı yenilikçi fikirler üretmesine olanak sağlamak. Bu konuda çalışanlarımızı takdir ve motive etmek,
  • Sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılanmasına dönük çeşitli etkinlikler düzenlemek ve
  • Kurum kültürü ve bilincinin oluşması için firma içinde gerekli materyalleri üretmektir.

  • İş sağlığı politikamız;

  • İş güvenliği politikasına uyumlu ve ulusal mevzuat ile yönetmeliklere uygun çalışmak,
  • Yeni projeler veya önemli proses değişikliklerinin iş güvenliği ve ergonomi hedeflerine uymak,
  • Çalışma şartlarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi ve çalışan sağlığını korumaktır.